Parajdon táboroztak a Küküllői Református Egyházmegye ifjai

okt 12, 2022 | Beszámolók

Parajdon táboroztak a Küküllői Református Egyházmegye ifjai

2022. augusztus 15. és 18. között zajlott a Küküllői Református Egyházmegye négy napos ifjúsági tábora. A Covid–19 világjárvány utáni több éves kimaradás után jó volt ismét megérkezni a táborba és átérezni az igei valóságot: „Uram, jó nekünk itt lenni” (Máté 17,4). 43 táborozó, újak és magukat már otthonérző fiatalok érkeztek augusztus 15–én, hétfőn Parajdra, az Urbán Andor Református Konferencia– és Üdülőközpontba.

A négy nap során József története és életútja alapján tanultunk és beszélgettünk olyan aktuális témákról, amelyek a fiatalok mindennapjait, életkérdéseit meghatározzák. A reggeli áhítatok egy–egy újszövetségi ige alapján ráhangoltak az adott nap témájára. A nyitó áhítat során a tékozló fiú történetén (Lukács 15,11–32) keresztül kezdtük el a család, családi zűrök, testvérek közötti kapcsolat, kivételezés kérdését boncolgatni, amely kapcsolódott József történetének első részéhez, amelyet a 1Mózes 37. fejezetében olvashatunk. József az édesapa kedvence, aki álmokat lát, felsőbbrendűnek érzi magát bátyjainál, amelynek következtében a testvérek szívében irigység születik, és egy adódó pillanatban eladják. Isten azonban Józseffel volt az idegen földön is. Első nap az ismerkedés volt az egyik fókuszpont, az egymás megismerését elősegítő játékok jó hangulatot varázsoltak a táborba. Az este filmnézéssel, beszélgetéssel és zenéléssel zárult.

Második nap a reggeli áhítat során, a Jelenések könyve 2. fejezetének 10. verse alapján elgondolkodhattunk azon, hogy mit is jelent a hűség, komolyság, becsületesség. József, miután a testvérei irigységből fakadó ármánykodása árán Egyiptomba, Potifár házába kerül, hű marad Istenhez, becsületesen elvégzi a rá bízott feladatokat, elnyeri gazdájának jóindulatát, de ami a legfontosabb talán, hogy semmi áron nem él vissza a bizalommal (1Mózes 39–40). Második nap is sokat játszodtunk, a csoportos és egyéni játékok célja egymás jobb megismerése mellett a lelki épülést is szolgálta. A bibliai történetben való komolyabb elmélyülést szolgálta az online oktatási rendszerből már sokak által ismert Kahoot! kvíz-játék, amely során a fiatalok minden nap az adott történetet részletesen átismételhették, úgy, hogy a lehető legrövidebb időn belül kiválasztották a kivetítőn megjelenő válaszok közül a helyeset. Az estét dézsázással és éjszakai kincskereső versennyel zártuk.

Hogyan viszonyuljunk a szerencséhez, sikerhez, hatalomhoz, bízhatunk–e akkor is Istenünkben, amikor problémákat gördít elénk az élet? Hol van Isten a megpróbáltatások idején –kérdezzük gyakran. Talán elhagyta őrhelyét és mi nekicsapódhatunk az előttünk magasló jéghegynek, mint a Titanic? Érdekli–e egyáltalán a mi ügyünk, életünk Istent? Ezen és hasonló kérdések foglalkoztattak bennünket a harmadik napon. József élete példázza mindazt, hogy bár az élet néha mostoha, fordulhat a kocka, igazságtalanul börtönbe jutott emberből válhat valaki Egyiptom második legrangosabb emberévé, hiszen mi emberek sosem vagyunk a vak sors vagy a szerencse áldozatai (1Mózes 41–44). Isten erőt ad az erőtlenség idején, Ő az álmok megfejtője, Nála van a válasz minden kimondott vagy kimondatlan kérdésünkre, Ő ismer bennünket, s mindazok, akik Isten szeretik, azok megtapasztalhatják, hogy minden javukra van (Róma 8,28). Este a tábortűz mellett énekeltünk, beszélgettünk, az arcokról már utolsó este lévén leolvasható volt az öröm és szomorúság kettős érzése.

Minden jó, ha vége jó – szokták mondani. A tábor utolsó napjának témája a megbocsájtás volt. Elvégeztetett, Jézus bűnbocsánatot szerzett és ajándékozott nekünk az Ő kereszthalála által. Megbocsátott számunkra, elengedte az adósságainkat, és nekünk is hozzá hasonló módon kell viseltetnünk azon személyek iránt, akik megbántanak, akik rosszat akarnak nekünk, akik megérdemelnék, hogy mi is úgy viselkedjünk velünk, ahogyan ők tették. Ha nem vagyunk képesek a megbocsájtásra, akkor megfosztjuk magunkat a megbocsájtás eredményezte szabadság örömétől – tanulhattuk meg a tábor utolsó napján. Isten munkálkodott József életében és élete a sok rossz történés után jóra fordul. Annak ellenére, hogy a József iránt elkövetett bűnök felett nem egyszerű fejet hajtani, a mérleg nyelve Isten megbocsátó szeretete felé billent, hiszen megbocsájtott testvéreinek, ellátta őket eledellel és minden jóval.  A történet „happy end”-del végződött, ahogy négy napos összejövetelünk is, Isten kegyelméből. Mosolygós arccal távoztak a fiatalok a táborból, magukkal víve az igei üzeneteket, a szép emlékeket, örök barátságok ígéretét. Sokak elmondása szerint mindenki azzal a szívbéli vágyakozással és elhatározással távozott Parajdról, hogy a következő egyházmegyei ifjúsági rendezvényen is megéri majd jelen lenni.

Köszönettel tartozunk első sorban Istennek a sikeres, áldásokban gazdag táborért, a lelkes ifjakért, akik részt vettek és aktívan bekapcsolódtak minden nap a szervezett programokba, Magyarország Miniszterelnökségének, a Bethlen Gábor Alap határokon átívelő támogatásáért, a Küküllői Református Egyházmegye önzetlen segítségéért, az Urbán Andor Református Konferencia– és Üdülőközpont munkatársainak a kedvességért, a finom ételekért és azért, hogy helyszínt biztosítottak a tábor lebonyolításához. Köszönet illesse az egyházmegye ifjúsági vezetőséget és Szabó István János egyházmegyei ifjúsági előadót a tábor megszervezéséért. Mindenkinek hála, négynapos táborunk igazi hit- és közösségépítő alkalom volt. Jövő évben folytatjuk!

Szerző: Nagy Eszter