Önkéntes Gála: hála és együttműködés

febr 19, 2024 | Aktuális, Beszámolók

Önkéntes Gála: hála és együttműködés

Önzetlenség, elköteleződés, lelkesedés, kreativitás, empátia, rugalmasság. Ezek jutnak eszembe, ha az önkénteseinkre gondolok. Általában ők azok, akik a színfalak mögött dolgoznak, akik sok esetben láthatatlanok, pedig az ő munkájuk nélkül nem lennének IKE-s rendezvények. 2024. február 10-én őket ünnepeltük. Az IKE-s közösség önzetlen tagjait.

Kezdésképp a Marosvásárhelyi Református Kollégium dísztermében találkoztunk, ahol Apetroae Lucas–Matteo, az IKE ügyvezető igazgatója röviden köszöntötte a közel 100 résztvevőt. A Jóisten gondviselését jelzi, hogy Jakab István, a Maros-Mezőségi Egyházmegye esperese épp a 100. zsoltár szavait tolmácsolta a fiataloknak áhitatában. A köszöntések sorát Ruszka Sándor, az IKE elnöke folytatta, aki elmondta, hogy az önkéntesek és az IKE 103. születésnapján kívül még egy dolog miatt okunk van az örömre és a hálára. Az IKE és a KRISZ (Királyhágómelléki Református Ifjúsági Szövetség) együttműködési szándéknyilatkozatot ír alá, megerősítve ezzel a két szervezet közötti kapcsolatot és együttműködést. A kezdeményezésről Vékony Zsolt, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület ifjúsági előadója is beszélt. Hasonlata szerint a KRISZ és az IKE olyanok, mint a kis és a nagy testvér, akik külön-külön is értékesek, együttműködve pedig csodás dolgokat tudnak véghezvinni. Mivel a két ifjúsági szervezetnek közös gyökere, múltja van, maguk között is szoros kapcsolatot ápoltak mind formai, mind együttműködési szinten. Erre való tekintettel, illetve a jelenben folyó egyházi ifjúsági munka eredményesebbé tétele érdekében, a két szervezet Együttműködési megállapodást ír alá, melyben elköteleződnek a következők szerint: a két szervezet elnöksége kinyilvánítja együttműködési szándékát a közös szolgálatra, közös hitvallásra és a közös gyökerekre alapozva. Közös kommunikációs platformot hozunk létre, ahol lehetőség szerint rendszeresen információt cserélünk egymással. Mindkét szervezet az ifjúság körében szolgál, így azonos a szolgálati terület és azonosak a kihívások is. Vállaljuk, hogy lehetőség szerint évente találkozunk, és az ifjúsági munka terén szerzett tapasztalatainkat megosztjuk egymással. Az ifjúsági munka témakörében megjelent kiadványainkat egymás rendelkezésére bocsájtjuk, és lehetőség szerint közös projektekben is gondolkodunk. Az együttműködés elsősorban nem jogi természetű, hanem lelki és missziós alapon a közös szolgálattevés szándéka vezérli. A felek rögzítik, hogy jelen együttműködési megállapodás aláírásával egymás szolgálatát segítik, és ciklusonként a két szervezet elnöksége megállapítja azokat a területeket, amelyeken közös szolgálatot végezhetünk.

A köszöntések után következett Bogdán Zsolt színművész egyszemélyes előadása Bartis Attila A magyar nyelv rövid története, valamint a Vámos és az Úristen című novelláiból. Az este ezután a Grand Hotelben folytatódott. Az érkezőket jelképes ajándék fogadta az asztaloknál, és a már hagyománynak számító koccintás sem maradt el. A svédasztalos vacsora után következett az este számunkra legfontosabb része. Minden jelenlévő önkéntest név szerint szólítottunk ki, hogy átadjuk a szolgálatát megköszönő oklevelet. Ez egy fontos mozzanat, hiszen ekkor lehetőségünk van arra, hogy megmutassuk, kik azok, akik tábort építenek, táblázatokkal és beosztásokkal bíbelődnek, dekorációt gyártanak, helyesírást ellenőriznek, hangosítást szerelnek, támogatókat keresnek, zenei szolgálatot végeznek, és a sort még sokáig folytathatnám.

Hálásak vagyunk önkénteseinkért, akik minden bizonnyal idén is önzetlenül fognak szolgálni a különböző rendezvényeken. „Láthatatlanul”, de elkötelezetten, lelkesen, kreatívan, empatikusan, rugalmasan. Köszönjük, hogy vagytok, hogy itt vagytok!

Szerző: Mező Anita-Hajnal