Angol tábor

Az IKE Angol tábort két korcsoportra osztva, gyerekek és fiatalok számára szervezzük. A rendezvény fő célja az angol nyelv informális gyakorlása kezdő-, közép- és haladó csoportokban. A tematikus foglalkozások és gyakorlatok mellé mindig könnyed és kötetlen programokat iktatunk be, hiszen fontosnak tartjuk, hogy a tanulás mellett legyen helye a barátkozásnak, játéknak, sportnak, lelki növekedésnek.

Gyerektáborunk programjának összeállításakor figyelembe vesszük a gyerekek életkorát, így a mozgás, dráma, kézműves foglalkozások és zene egyaránt helyet kap a tanulás mellett. Minden tevékenység angol nyelven folyik, angol anyanyelvű oktatók és munkatársak vezetésével. A célunk az, hogy a játékos foglalkozások során a gyerekek természetes módon mélyítsék, fejleszthessék nyelvtudásukat, életre szóló ismereteket és élményeket szerezve.

Az ifjúsági Angol tábor során délelőtt tematikus foglalkozásokon van alkalom gyakorolni a nyelvismeretet nyelvgyakorlatok és kötetlen beszélgetések segítségével. A csoportfoglalkozások során könnyed, lelkesítő, szinten tartó és szókincsbővítő gyakorlatok vannak. Délután és este pedig vidám programokkal készülünk. Mindemellett sportolásra, úszásra és esti tábortűzre is lehetőség lesz. A napot énekléssel és áhitattal kezdjük, és a nap folyamán a különféle tevékenységek révén is törekszünk a közösségi élmény és keresztyén értékek ápolására.

Gitártábor

Az egyhetes tábor során a fiatalok kiscsoportokban, kezdő, közép- és haladó szinten, személyre szabott elméleti és gyakorlati oktatás és hangszerismeret által tanulhatnak felkészült oktatóktól. A gitároktatás mellett komoly beszélgetések, jókedv, pörgés, sok játék és még több zene várja a résztvevő fiatalokat.

Munkatársképző Tanfolyam

A Munkatársképző Tanfolyam (MKT) célja az Erdélyi Református Egyházkerület gyülekezeteiben működő ifjúsági csoportok vezetőinek továbbképzése, amely által az ifjúsági szövetség az ifjúsági munka legfontosabb területén, a gyülekezetekben segít az ifjúsági csoportok megszervezésében és vezetésében, valamint a lelkipásztornak segítő munkatársakat képez. Célunk továbbá fiatalokat az önismeret által közelebb vinni Istenhez, elhívásukhoz, feladatukhoz. Olyan környezetet szeretnénk teremteni, amelyben a résztvevők nyugodtan elcsendesedhetnek, beszélhetnek Istenről, kételyeikről, feltehetik a kérdéseiket, és egymás hite által épülhetnek. Ezáltal szeretnénk őket rávezetni a gyülekezeti munka, a szolgálat fontosságára, és biztatni, ösztönözni őket az aktív szerepvállalásra.

A képzés három hétvégi szemináriumból, és egy őszi kiértékelő hétvégéből áll.

A szemináriumok egy-egy fő téma köré vannak felépítve. Az első szeminárium témája az önismeret, a másodiké a kapcsolatok és kommunikáció, a harmadiké pedig a csoportszerepek és az ifjúsági munka a gyakorlatban. A negyedik szemináriumon kerül sor a szakmai gyakorlatok kiértékelésére.

Hogyan zajlik? Ismerkedés, önismereti gyakorlatok, egyéni és csoportos feladatok, előadások, fórumok, helyzetgyakorlatok, műhelymunka, éneklés, igehallgatás, imaközösség és sok-sok játék. Mindez felszabadult, közvetlen hangulatban, fiataloknak, fiatalokkal.

Maradj Krisztus Tanítványa!

Országos Bibliaismereti Vetélkedő

Az Országos Bibliaismereti Vetélkedő során az egyházmegyék által szervezett megyei szakaszon első két helyezést elért csapatok mérhetik össze bibliaismereti tudásukat. A fiatalok különböző kreatív és játékos feladatok megoldása által mutathatják meg tájékozottságukat a Szentírással kapcsolatos kérdésekben.

Válts irányt! IKE Fesztivál

A Válts irányt! IKE Fesztivál az erdélyi magyar keresztyén fiatalok 5 napos fesztivál jellegű nyári találkozója, amelyet 2011-ben szerveztünk először, Szovátán. Három alkalom után a rendezvény kinőtte a szovátai helyszínt, ezért 2018-ban a nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium ad otthont neki. 2020-ban ismét Enyedre térünk vissza, immáron a fesztivál 5. kiadására!

A találkozó programlehetőségek színes választékát kínálja, az áhitatok, előadások, fórumbeszélgetések, imasarok, koncertek mellett számtalan sportversenyre, ügyességi vagy szellemi játékra, kézművességi foglalkozásokra, filmklubra és sok minden másra számíthatsz. Szeretettel hívunk és várunk a fesztiválra!

Várom az Urat Adventi Keresztyén Zenefesztivál

A Várom az Urat Adventi Keresztyén Zenefesztivál 2001 óta jelzi a karácsony közeledtét, az adventi időszak lázas készülődésében ad alkalmat az elcsendesedésre. A rendezvény az IKE évente ismétlődő eseménye, amely keresztyén jellegének köszönhetően Erdélyben éveken át egyedinek számított, és néhány éve egyes egyházmegyében azonos névvel egyre több ilyen alkalom is szolgálja a fiatalok lelki növekedését.

A rendezvény „nagy találkozások helye”, ahol egy közösségben élhetjük meg hitünket, és együtt léphetünk arra a titokzatos útra, mely karácsonykor teljesedik ki: az egyre fokozottabb rohanásban szükségünk van ezen meghitt együttlétekre.

Vezetőképző

Az IKE fontos célként tűzte ki, hogy a frissen megválasztott egyházmegyei IKE-k elnökségeit továbbképezze.

A vezetőképző három hétvégét foglal magába az év első felében, majd vezetőképző táborral zárul az év második felében. A hétvégék az „én, mint vezető” témakörre, valamint csoportdinamikai foglalkozásokra épülnek.

A tábor fő célja a jövőbeni tervezés, együttműködés és működési szabályzat boncolgatása, víziók és misszó mentén. A tábor ideje alatt kerül sor az IKE Közgyűlésre is, amely nagyon könnyen beépül a vezetőképző táborba, hiszen sokkal hatékonyabban tudnak a képviselők egymással dolgozni, mert az előző napok közös munkájára és egymás jobb megismerése segítheti a csapatot.