VÉGTELENÜL

febr 18, 2019 | Blog

VÉGTELENÜL

„Mulandó életedet mérd az örökkévalóság mércéjével, akkor nem lesz rajtad hatalma a halálnak.” (Andreas Gößling)

Az egyik legősibb gondolat, és ami segített életem legnehezebb helyzeteiben, hogy nézd az életed az örökkévalóság szemén keresztül. Gondold el az elgondolhatatlant. Mit jelent az életemet az örökkévalóság szemén keresztül nézni? A legfontosabb, hogy nem pusztán az én életem pillanatnyi helyzetei jelentik az életet. Az élet végtelen áramlás, a kezdet előtt is létezett, és amikor meghalok, létezni fog. Része vagyok egy nagy történetnek. Az emberiség, a világmindenség történetének. Éltek előttem is emberek, és ha meghalok, utánam is élni fognak. Talán azt mondod, hogy de ez jelentéktelen porszemmé tesz engem. Ez igaz. Porszemmé, de nem jelentéktelenné. Az örökkévalóság szemén keresztül szemlélni az életem azt jelenti, hogy nincs akkora jelentősége az életemnek a mindenségre nézve, de azt is jelenti, hogy számomra jelentősége van. Okkal létezem, helyem van ebben a nagy történetben. Értelem van az életemben. Ahogyan minden előttem élő, velem együtt, egy időben élő, és utánam élő ember életében is. Kereshetem az életem értelmét. Törekedhetek megélni az életem. De nem múlik rajtam minden. Nem veszítek el mindent, ha nem vagyok egyszerre minden, de ha nem akarok már egyszerre minden lenni, és maga az örökkévalóság, lehetek csak önmagam. Lehetek egyszeri és megismételhetetlen teremtmény. Hozzátehetem az örökkévalóság történetéhez az egyedi életem. Ez a szabadság felé vezető út. Az élet nem én vagyok, de része vagyok az életnek.

Engedd látni a láthatatlant, érezni az eddig nem érzettet, szemlélni a tőled függetlenül is létező életet. Része vagy ennek az életnek. Csak engedd, hogy egy rész lehess benne. Szabad vagy úgy élni, ahogyan csak te tudsz.

design: Farczádi Ali

Szerző: Szikszai Szabolcs