40 nap alatt az ember és az emberré lett körül

ápr 12, 2021 | Beszámolók, FIKE

40 nap alatt az ember és az emberré lett körül

A Kolozsvári FIKE 2021-es nagyböjti lelkigyakorlata az Emberek címet kapta. A gyakorlat összeállítója és vezetője, Dávid István bibliai személyek útjait fűzte egy-egy szállá, amik vakvezetőül szolgáltak nekünk – közel 50 vállalkozónak – a böjt során. A következő hat szálból választhattunk: családtörténet (Ábrahám, Izsák, Jákob, József), Pál apostol, Péter, Noé, női szál (Anna, Sára, Ruth, Mária és Márta), találkozások Jézussal (a samáriai asszony, Zákeus, Nikodémus, Bartimeus). Ezekben az emberi utakban közös az Istennel való találkozás, ami keretbe foglalta és összefogta a böjti időszakunkat.

A gyakorlat online formában valósult meg. Minden reggel várt minket a csoportunkban a napi ige, gondolatok az imádsághoz, amelyek segítettek és buzdítottak minket. Ezeken kívül gyakran kaptunk mankókat a mindennapi imához. Akár képek, festmények, versek, idézetek, dalok formájában. Rendszeresen extra (fakultatív) feladatok is vártak minket, amelyek jó alkalmat adtak arra, hogy imatapasztalatainkat, érzéseinket a szavakon túl is megosszuk a többiekkel. Hetente egyszer találkoztunk zoom felületen, ahol összegyűltünk határon innen és túlról. Erre adott még lehetőséget a péntek REGGELiMA. Nagyjából a böjt közepén a résztvevők egy kis csoportja Zsobokon találkozott személyesen egy csendes hétvége keretei között. Ennek élményeiről Székely Norbi beszámolóját itt olvashatjátok: https://ike.ro/fike-csendes-hetvege-zsobokon/.

2021 februárjában összegyűlt emberek egy csoportja. Sok helyről, sokféle érdeklődéssel, sokféle kérdéssel, sokféle elhatározással és tervvel, de egy közös vággyal, hogy ezt a nagyböjtöt Jézussal járjuk végig. Hogy kapcsolatunk legyen vele napról napra. A különlegesen végiggondolt tematika részeként emberek Jézussal való találkozását, kapcsolatát követtük a bibliai részletek segítségével. Az ő találkozásaik és párbeszédeik által jöttek létre az imában a mi mindennapi találkozásaink és párbeszédeink Istennel. Az ő őszinte emberi kéréseik, kérdéseik, botlásaik segítettek hozzá sajátjaink felismerésének lehetőségéhez az ima által. Negyven napi közös út próbára tud tenni. Nem hordozza magában a megoldások azonnali megtalálását. Sőt, az út nehézsége miatt néha kedve volt az embernek tartani egy szabadnapot, de ekkor jöttek a további (ember)társak az úton, a gyakorlat többi résztvevője. Egy-egy egymással megosztott dal, vagy vallomás, imaélmény, amelyek ereje segített az úton maradni, találkozni és általuk is tanított minket Isten. A hétfői közös zoom találkozók plusz üdítőpontok voltak ismerős és ismerőssé váló utastársakkal, szellemi és lelki felüdülést adva.

Így lépkedtünk emberek nyomaiban, embertársainkkal közösségben, és – néha félve, néha remélve, néha vágyakozva, néha kérve – együtt az emberré lettel. Az út során találkozva az ember teremtett világban való helyének és feladatának kérdésével, az emberség és emberségünk megannyi arcával, de embertelenséggel és Jézus emberségével. Köszönjük a vezetést, a társakat, a megtett utat!

Szerző: Tar Virág